Objavljen nacrt Poziva za izgradnju i opremanje logističko – distributivnih centara za voće i povrće

Nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika – investitora, na javnom savjetovanju objavljen je nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja logističko-distributivnih centara (LDC) financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Svrha je poziva poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode sektora voća i povrća, a ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 610 milijuna kuna, na sljedeći način:

 • LDC projekt kao lokalna infrastruktura i
 • LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera.

Prihvatljivi prijavitelji gdje je LDC projekt kao lokalna infrastruktura su:

– jedinica/e područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu JRS), ili

– trgovačko društvo osnovano od strane i u 100% vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Prihvatljivi prijavitelji gdje je LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera su:

 1. u slučaju proizvođačka/e organizacija/e kao samostalnog investitora, koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga u okviru koje će se provoditi projekt;
 2. u slučajevima:
 • proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ ili jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS), kao investitori u zajedničkom projektu
 • proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu ili
 • proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili JLS i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu

Najviši iznos za LDC projekte:

 • lokalne infrastrukture je 10.000.000,00 eura
 • proizvođačkih organizacija i partnera je 15.000.000,00 eura

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po projektu iznosi do 70% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju i opremanje LDC-a za voće i povrće, u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poljoprivrednim proizvođačima uključujući ishođenje potrebnih dozvola
 • aktivnosti vođenja projekta, nadzora i konzaltinga
 • aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Za više informacija o pozivu i besplatnu pomoć u utvrđivanju prihvatljivosti, odnosno pripremi projekta – javite se na info@pjr.hr ili ispunite kratku kontakt formu.

Najnoviji članci iz iste kategorije