Novi postupci nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN) – verzija 2.0., travanj 2016.

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

pjr-educa-47 Nabava na temelju jedne ponude

Najnovija verzija Postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi je ona iz travnja ove godine (verzija 2.0). Spomenuta pravila nabave primjenjiva su na pozive na dostavu projektnih prijedloga koji su otvoreni u travnju 2016. i kasnije, a posebno ističemo dva – „Kompetentnost i razvoj MSP“ te „Inovacije novoosnovanih MSP“.

Sukladno novom pravilniku postoje tri različita postupka nabave prema sljedećim pragovima:

a) direktna pogodba – do 20.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno do 50.000,00 za nabavu radova

b) nabava na temelju jedne ponude – od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno od 50.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna za nabavu radova

c) objava postupka – iznad 500.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno iznad 1.000.000,00 kuna za nabavu radova

U postupku nabave na temelju jedne ponude, prije samog početka postupka nabave potrebno je napraviti istraživanje relevantnog tržišta. Istraživanje se vrši pretragom Interneta ili slanjem upita za dostavu ponude onim potencijalnim ponuditeljima za koje NOJN smatra da mogu izvršiti predmet nabave. Važno je odabrati barem tri neovisna i nepovezana gospodarska subjekta.

Sadržaj upita, za razliku od sadržaja poziva na dostavu ponude, nije definiran ovim Pravilima jer svaki korisnik mora procijeniti koje informacije su mu potrebne kako bi mogao donijeti odluku o tome kojeg ponuditelja će pozvati na podnošenje obvezujuće ponude. Načelna preporuka što staviti u takav upit je: jasan opis predmeta nabave (koji ne smije biti previše restriktivan niti narušavati tržište u smislu navođenja robnih marki), maksimalan rok isporuke, upit o uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja, datum do kojeg je potrebno poslati ovu informativnu ponudu te, ako smatrate potrebnim, cijenu. Istraživanje tržišta mora biti dokumentirano te sadržavati obrazloženje koje navodi zašto je u konačnici pozvan određen gospodarski subjekt na dostavu obvezujuće ponude.

Nakon što ste istražili relevantno tržište, možete započeti

sa samim postupkom nabave. Postupak započinje slanjem poziva na dostavu ponuda gospodarskom subjektu koji mora sadržavati minimalno slijedeće: opis predmeta nabave (ovaj put s više detalja, kao što je npr. garantni rok) količinu predmeta nabave, datum do kojeg se mora dostaviti ponuda, navod o dokumentaciji koju ponuditelj treba dostaviti, rok (isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga) te rok i uvjete plaćanja.

Iako su ovo minimalni uvjeti koji se moraju postaviti u pozivu u svrhu što kvalitetnije, odnosno potpunije ponude korisnik može dodati i druge uvjete (kao što su npr. jezik ponude i kasnije ugovora, odnosno opise/ nacrte/ informacije o predmetu nabave.

Propisani rok za dostavu obvezujuće ponude je minimalno deset dana, i to od dana kada je potencijalni ponuditelj zaprimio poziv. Kako bismo znali da je gospodarski subjekt kojem smo poslali poziv, taj poziv i zaprimio, valja poslati poziv preporučeno s povratnicom (ako se radi o slanju poštom), odnosno zatražiti potvrdu uspješnog slanja e-maila (ako se radi o slanju elektroničkom poštom).

Iako je ovaj postupak dosta jasno propisan u novim postupcima, ipak se javlja određena nesigurnost kod određivanja koliko ponuditelja se mora pozvati na dostavljanje obvezujuće ponude. Naime, točka 9.1. NOJN-a propisuje: „Rok za dostavu ponuda u slučajevima navedenim u točki 4. ovog Aneksa ne smije biti kraći od 10 kalendarskih dana od dana kad je potencijalni ponuditelj zaprimio Poziv.“ S druge strane, fusnota vezana uz ovu točku navodi: „U Pozivu se tada mora navesti rok za dostavu ponuda te da isti teče od prvog sljedećeg dana od dana njegova primitka, u kojem slučaju NOJN, za svakog od najmanje tri potencijalna ponuditelja, prati tijek navedenog roka, uvažavajući zaprimljeni dokaz o primitku Poziva“.

Uzevši u obzir da NOJN kroz sve navode koji se odnose na postupak na temelju jedne ponude (osim pred-faze istraživanja tržišta) koristi jedninu u smislu da se poziv šalje „gospodarskom subjektu“ a ne „gospodarskim subjektima“ može se pretpostaviti kako je intencija bila da se poziv šalje samo jednom gospodarskom subjektu, odabranom nakon istraživanja tržišta te kako je fusnota zapravo trebala ukazivati na period istraživanja tržišta.

Nakon odabira najpovoljnije ponude, NOJN sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem te time finalizira postupak nabave.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Najnoviji članci iz iste kategorije