Nove vještine za nove prilike za zapošljavanje

Projekt Instruktažnog centra d.o.o. koji je za cilj imao razvoj obrazovnih modula specifično krojenih za trenutačne potrebe tržišta rada te omogućavanje traženih doškolovanja i osiguranja porasta stope zaposlenosti u dvije županije, dobio je 99.024,00 EUR.

Instruktažni centar d.o.o. iz Križevaca s istoimenim partnerom Ustanovom za obrazovanje odraslih, u suradnji sa regionalnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Križevci i Bjelovar), izradio je Projekt “Nove vještine za nove prilike za zapošljavanje” koji je imao za cilj razviti obrazovne module specifično krojene za trenutačne potrebe tržišta rada te  kroz novi pristup posloprimcima, omogućiti tražena doškolovanja te osigurati porast stope zaposlenosti u dvije županije.

Kroz 12 mjeseci trajanja projekta, Instruktažni centar, HZZ Križevci i HZZ Bjelovar predvidjeli su educiranje 70 osoba za tražene profile zanimanja (od kojih ce 50 predstavljati profil dugoročno nezaposlenih osoba), posredovanje u zapošljavanju najmanje 30 polaznika te omogućavanje širenja edukacijskih materijala i znanja na sve zainteresirane osobe.

Kako bi razvili edukacijske programe koji odgovaraju trenutnim potrebama tržišta, projektni partneri su provodili upitnik s 250 poslodavaca u dvije županije kako bi dobili odgovor o na tri ključna pitanja potrebna za razvoj edukacijskih modula: koja nova radna snaga im je potrebna, koje vještine/potrebno znanje budući posloprimci trebaju imati (5 najtraženijih vještina koje se traže kod radnika) te koje su dodatne edukacije potrebne osobama koje su kod njih već  u radnom odnosu.

Takva analiza stvarnih potreba tržišta rada omogućila bi uspoređivanje s analizom koju na godišnjoj razini provode HZZ da bi se dobili nov, potpuni podaci o traženim obrazovanjima i vještinama, ali i omogućilo razvijanje modula namijenjenim budućim ili trenutnim posloprimcima.

Modul „Osnovna zanimanja“, bi se razvio za potrebe nezaposlenih osoba sa završenom osnovnom školom, te pokrio 4 osnovna zanimanja, kako bi se polaznicima, nakon završetka edukacije, pomoglo u traženju stalnog radnog zaposlenja. Modul ima za cilj dokvalifikaciju dugoročno nezaposlenih osoba prema traženim profilima radne snage te posredovanje u traženju njihovog zaposlenja.

Drugi modul namijenjen je osobama bez zaposlenja sa srednjoškolskom naobrazbom tijekom kojeg bi 30 osoba završilo edukaciju „Razvijanje vještina korištenjem e-učenja “ dok je posljednji modul u projektu namijenjen osobama u stalnom radnom odnosu (20 osoba) koje žele poboljšati svoje vještinei postojeću naobrazbu te se uključiti u program „Kljucne vještine u odnosu s kupcima“.

Najnoviji članci iz iste kategorije