Mobilnošću do zaposlenja

Projekt Instruktažnog centra d.o.o. za podršku osobama s invaliditetom u njihovu pristupu tržištu rada i uključivanju u društvo zagovaranjem kod lokalnih poslodavaca, ali i u široj javnosti te omogućavanjem da postanu vozači, dobio je 99.306,43 EUR.

Nastavljajući  dobru praksu pripreme i provođenja EU projekata, Instruktažni centar d.o.o. iz Križevaca je u suradnji s partnerima, Udrugom invalida Križevci, gradom Križevci i regionalnim Područnom službom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Križevci pokrenuo novu inicijativu kojom se omogućilo obrazovanje osoba s invaliditetom u upravljanju vozilom te im na taj način olakšan pristup tržištu rada.

Osim same obuke i osposobljavanja novih vozača, projekt “Mobilnost kao osnova za dostupnost poslova“ za cilj ima i posredovanje između poslodavaca i nezaposlenih osoba s invaliditetom pri čemu ce se izraditi studija potreba poslodavaca.

Na temelju podataka o potrebama poslodavaca, našle bi se odgovarajuće potrebne vještine medu nezaposlenima te na taj način olakšalo zapošljavanje.

Najnoviji članci iz iste kategorije