Branka Marković

Asistentica u administraciji Završila je Trgovačku školu u Zagrebu nakon čega se zapošljava u direktnoj prodaji gdje radi dugi niz godina. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima administrativne i blagajničke naravi.Kao poslovna tajnica uprave KD Investments d.o.o. samostalno upravlja uredom, vodi evidenciju o rasporedu poslovnih aktivnosti, komunicira sa klijentima na svakodnevnoj razini pritom asistirajući voditeljima odjela. […]

Josipa Šunjić

Asistentica u administraciji Magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka studija, radno iskustvo stjecala je na poslovima asistentice na projektima u Centru za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i na poslovima javne nabave u Zagrebačkom holdingu d.o.o. (Podružnica Čistoća). Kroz volonterski angažman, sudjelovala je u organizaciji događanja […]

Ana Marinov

Voditeljica ureda Diplomirani ekonomist za informatički menadžment Veleučilišta u Šibeniku. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima administracije u različitim područjima rada. Nakon završenog stručnog studija, počinje s radom u području informacijske tehnologije u informatičkoj tvrtki. Poslovi su sadržavali zadatke u administraciji, brizi o provođenju zakonskih propisa, računovodstvu, prodaji, nabavi, servisu, komunikaciji s korisnicima i dobavljačima. Prisustvovala […]