Javna nabava usluga i opreme na projektima Europske unije

Seminar na temu ˝Javna nabava usluga i opreme na projektima Europske unije˝ održan je u 2010. godini u Centru za pretpristupne procese, HUP. Seminaru su prisustvovale tvrtke i institucije uključene u provedbu EU fondova sa ciljem upoznavanja tzv. sekundarne nabave usluga i opreme unutar grant ugovora financiranih iz programa Phare i IPA.

Obrađena su načela nabave prema pravilima EU (PRAG) te načini izrade dokumentacije vezane uz sekundarnu nabavu usluga i opreme. Radionica je uključivala praktični rad i vježbe za proces nabave (priprema natječaja, proces evaluacije i odabir ponude), a spomenute su i preporuke za uspješnu provedbu projekata.

Najnoviji članci iz iste kategorije