Javna nabava usluga i opreme na projektima Europske unije

Seminar na temu ˝Javna nabava usluga i opreme na projektima Europske unije˝ održan je u 2010. godini u Centru za pretpristupne procese, HUP. Seminaru su prisustvovale tvrtke i institucije uključene u provedbu EU fondova sa ciljem upoznavanja tzv. sekundarne nabave usluga i opreme unutar grant ugovora financiranih iz programa Phare i IPA.

Obrađena su načela nabave prema pravilima EU (PRAG) te načini izrade dokumentacije vezane uz sekundarnu nabavu usluga i opreme. Radionica je uključivala praktični rad i vježbe za proces nabave (priprema natječaja, proces evaluacije i odabir ponude), a spomenute su i preporuke za uspješnu provedbu projekata.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »