Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.hr

Projekt „Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.hr“ (KK.05.2.1.08) u okviru iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Prioritetna Os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima, Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama.

Korisnik: Hrvatska gorska služba spašavanja

Kroz projekt su opremljeni timovi HGSS-a: informatičkom opremom, vozilima, plovilima, opremom za spašavanje, obukom timova te adaptacijom i opremanjem objekata za vježbe i ronjenje.
Na slici je dio opreme: dronovi i VR naočale.
PJR je provodio javnu nabavu u sklopu ovoga projekta

Najnoviji članci iz iste kategorije