Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme – Škola za život

Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme – Škola za život

Europski socijalni fond

Korisnik: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Vrijednost projekta: 155.138.325,00 HRK

Cilj operacije je osiguravanje preduvjeta za provedbu Cjelovite kurikularne reforme (CKR) stručnim usavršavanjem nastavnika, izradom potrebnih alata i eksperimentalnim provođenjem.
Projektne aktivnosti usmjerene su na promicanje pristupa cjeloživotnom učenju uz unaprjeđivanje ključnih kompetencija učenika i primjenu IKT-a u poučavanju i učenju. Tijekom provedbe projekta provest će se eksperimentalni program u 74 osnovne i srednje škole u ciljanim razredima, stručno će se usavršiti odgojno-obrazovni djelatnici (barem 2.000 djelatnika eksperimentalnih škola i učitelja te nastavnika informatike) za primjenu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, izradit će se 122 digitalna metodička priručnika te uvesti novi kurikulum Informatike u sve osnovne škole, a predviđena je i nabava relevantne opreme za škole koje sudjeluju u eksperimentalnome programu

Najnoviji članci iz iste kategorije