MZO – Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme – Škola za život

Cilj operacije je osiguravanje preduvjeta za provedbu Cjelovite kurikularne reforme (CKR) stručnim usavršavanjem nastavnika, izradom potrebnih alata i eksperimentalnim provođenjem.

Projektne aktivnosti usmjerene su na promicanje pristupa cjeloživotnom učenju uz unaprjeđivanje ključnih kompetencija učenika i primjenu IKT-a u poučavanju i učenju. Tijekom provedbe projekta provest će se eksperimentalni program u 74 osnovne i srednje škole u ciljanim razredima, stručno će se usavršiti odgojno-obrazovni djelatnici za primjenu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, izradit će se 122 digitalna metodička priručnika te uvesti novi kurikulum Informatike u sve osnovne škole, a predviđena je i nabava relevantne opreme za škole koje sudjeluju u eksperimentalnome programu.

Najnoviji članci iz iste kategorije