IVICOM Consulting d.o.o. – Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2 (KK.03.2.1.19.0524)

Provedbom projekta IVICOM Consulting d.o.o. uveo je  informacijsko komunikacijsku tehnologiju sa svrhom jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. Poboljšanom primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije optimizirat će se poslovni procesi, integrirati poslovanje, povećati učinkovitost tijeka rada te poboljšati interakcija s klijentima i dobavljačima radi čega se očekuje povećanje prihoda za preko 3% u odnosu na 2017. godinu, unapređenje poslovnih procesa te zapošljavanje dvije nove osobe do 2024. godine.

Kontinuiranim rastom poslovanja javila se potreba za informacijsko komunikacijskom tehnologijom koja bi kvalitetno pratila naš korak i administrativno podržala djelatnosti kojima se bavimo, optimizirala poslovne procese, integrirala poslovne funkcije, povećala učinkovitost tijeka rada i poboljšala interakciju s klijentima i dobavljačima i posljedično poboljšala tržišni položaj tvrtke.

Osnovne informacije o projektu:

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: Operativni program konkurentnost i kohezija (2014.-2020.)

Naziv poziva: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2 (KK.03.2.1.19)

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Ukupna vrijednost projekta: 1.055.522,14 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 836.277,40 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2019. – 1.01.2022.

Posredničko tijelo 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Najnoviji članci iz iste kategorije