Izmjene dijela trase sustava odvodnje otpadnih voda Lumbarde – 1. faza

U Općini Lumbarda predviđena je izgradnja i proširenje postojećeg kanalizacijskog sustava jer, iako u središtu Lumbarde već postoje izgrađene kanalizacijske mreže koje se sastoje od dvije crpne stanice i tlačnog cjevovoda, one nisu neadekvatne za zbrinjavanje buduće veće količine otpadnih voda.

Osim toga, postojeći tlačni cjevovodi onemogućavaju većini stanovništva spajanje na kanalizacijski sustav osim pomoću tlačnih priključaka i tlačni cjevovod je neadekvatan potrebama Općine. Izgradnja objekata predviđenih 1. fazom omogućiti će povezivanje velikog broja stanovnika i stvoriti temelje za prihvat većih količina otpadnih voda iz drugog dijela naselja.

Projekt se financira iz programa IPARD 2007.-2013.

Najnoviji članci iz iste kategorije