Sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda u Brni

Cilj projekta Općine Smokvica je obnova kanalizacijskog sustava gdje će se, zbog specifičnih topografskih karakteristika terena, koristiti tlačni cjevovodi da se ublaže razlike u visini na trasi gravitacijskih kolektora.

Trasa cjevovoda pratiti će kanalizacijsku trasu od Smokvice do Brne, a zatim će voditi do postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda te na kraju do podmorskog ispusta. Posljednjim tlačnim cjevovodom prevoziti će se sve otpadne vode koje se nakupe u Smokvici i Brni iz PS “Brna 2” do postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda. Otpadne vode iz domaćinstva, kao i otpadne vode iz turističkih objekata i malih poduzeća prikupljati će se u sekundarne mreže iz kojih će se dalje prebacivati u trasu koja vodi do glavnog gravitacijskog kolektora.

Projekt je financiran iz programa IPARD 2007-2013.

Najnoviji članci iz iste kategorije