4 (2)

Iz EU stižu novi natječaji za mala i srednja poduzeća!

U najavi su dva natječaja u kojima je ukupno na raspolaganju preko pola milijarde kuna namijenjenih poticanju inovativnih proizvoda i usluga te pokretanju start-upova. Ako imate super inovativnu ideju, trebate sredstva za kupnju opreme, materijala zapošljavanje ili ugovaranje vanjskih usluga, sada je pravo vrijeme za prijavu.

Na natječaj ‘Komercijalizacija inovacija’ se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća  te je potrebno imati prototip čija se funkcionalnost operativno dokazala, moći to dokazati i jasno predstaviti put do proizvodnje i komercijalizacije. Potpora u okviru natječaja ‘Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća’ primarno je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP poduzećima u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5 8).

Kako do 380 milijuna kuna EU sredstava za inovacije?

Imate ideju za inovativan proizvod ili uslugu ali vam nedostaju sredstva za realizaciju? Imamo dobre vijesti jer je u okviru poziva ‘Komercijalizacija inovacija’ ukupno na raspolaganju 380 milijuna kuna namijenjenih financiranju inovativnih proizvoda I usluga visoke razine tehnološke spremnosti I projekata koji pridonose zelenoj tranziciji.
Ako ste malo Ili srednje poduzeće koje ispunjava zahtjeve inovativnosti I imate projekte koji su blizu lansiranja na tržište, ovaj poziv namijenjen je upravo vama.
Saznajte više o prihvatljivim aktivnostima i kako se prijaviti.

PJR za vas izrađuje stručno mišljenje o prihvatljivosti vaše projektne ideje sukladno ovom Pozivu, čime procjenjujemo koliko bodova projekt može ostvariti i savjetuje li se da aplicirate (kolike su vam šanse). Mišljenje o sukladnosti projekta s pozivom je besplatno. Važno je samo krenuti na vrijeme. Potičemo vas da nam se javite na info@pjr.hr ili ispunite kratku kontakt formu niže i javit ćemo Vam se u najkraćem roku kako bi vam dali relevantan savjet.

Iz EU stiže 141,7 milijuna kuna za start-upove!

Inovativni ste MSP s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima I potrebna su vam sredstva za kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga? Iz Europske unije stižu bespovratna sredstva namijenjena poticanju rasta novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za Investicije. 

Dugoročno, to će pridonijeti cilju više razine u povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. 

Iznos potpore je od 300.000 do 1 milijun kuna po projektu. PJR za vas izrađuje stručno mišljenje o prihvatljivosti vaše projektne ideje sukladno ovom Pozivu, čime procjenjujemo koliko bodova projekt može ostvariti i savjetuje li se da aplicirate. Mišljenje o sukladnosti projekta s pozivom je besplatno .

 Saznajte više informacija o ovom natječaju I kako se prijaviti