IG postovi (71)

Na koji način do bespovratnih potpora za novoosnovana poduzeća?

Potpora u okviru natječaja ‘Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća’ primarno je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP poduzećima u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5-8). Cilj je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. Dugoročno, to će pridonijeti cilju više razine u povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima.

Iznos sredstava i namjena

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 141.700.000 kn

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 300.000 kn

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 1.000.000 kn

Stopa financiranja: 75%

Prihvatljive aktivnosti

Za prilagodbu razvijenog proizvoda

  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe,
  • validacija tržišta,
  • ispitivanje,
  • razvoj pilot-linija,
  • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
  • vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje ((proizvod, postupak, usluga itd.))
  • obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja
  • dio troškova može financirati pristup globalnim poslovnim mrežama / klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima.
 
Kome su namijenjena sredstva?

Sredstva su namijenjena novoosnovanim poduzećima s donekle definiranim timom i projekti s vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji. Bespovratna sredstva izabrana su kao preferirani mehanizam financiranja budući da je intervencija usmjerena na novoosnovana poduzeća koja vjerojatno neće imati velik kapacitet zaduživanja (u smislu predvidljivih prihoda ili kolaterala). Nadalje, aktivnost je usmjerena na predkomercijalni razvoj koji može biti uspješan ili ne mora biti uspješan i za koji se ne očekuje da će u kratkom roku donijeti prihode. Ovim ulaganjem izgradit će se portfelj za komercijalizaciju proizvoda, procesa i usluga inovativnih novoosnovanih poduzeća.
Objavit će se do tri poziva, sljedeći načelo predvidljivosti, tj. novoosnovana poduzeća moraju biti sposobna predvidjeti pokretanje poziva. Nakon što se predviđena sredstva potroše, program se može nastaviti financirati putem ESIF-a.
Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2025.
Također, u skladu s Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, sva ulaganja moraju udovoljavati načelu „ne nanosi bitnu štetu” (eng. do no significant harm (DNSH) principle).
Načelo je posebno je regulirano Zakonom o zaštiti okoliša te Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš kojima je jasno propisana procedura kojom se procjenjuje potencijalna šteta projekta na okoliš i prirodu te se na temelju postupka određuje može li se projekt realizirati, treba li za realizaciju posebne uvjete i aktivnosti kojima bi se osiguralo smanjenje štete ili projekt kao takav ima preveliki utjecaj na okoliš i prirodu da ga se ne može provesti.

Besplatna provjera prihvatljivosti

PJR za vas izrađuje stručno mišljenje o prihvatljivosti vaše projektne ideje sukladno ovom Pozivu, čime procjenjujemo koliko bodova projekt može ostvariti i savjetuje li se da aplicirate (kolike su vam šanse). Mišljenje o sukladnosti projekta s pozivom je besplatno. Važno je samo krenuti na vrijeme. Potičemo vas da nam se javite na info@pjr.hr ili ispunite kratku kontakt formu niže i javit ćemo Vam se u najkraćem roku kako bi vam dali relevantan savjet.