MIDAS – kopija

Na koji način do potpore za plasiranje inovacija na tržište?

Kroz natječaj ‘Komercijalizacija inovacija’ financirati će se projekti inovativnih proizvoda i usluga visoke razine tehnološke spremnosti te projekti koji pridonose zelenoj tranziciji.
Na natječaj se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište.
Kako bi inovacija bila na razini TRL 7 i prihvatljiva za financiranje u sklopu natječaja, potrebno je imati prototip čija se funkcionalnost oprativno dokazala, moći to dokazati i jasno predstaviti put do proizvodnje i komercijalizacije, stoga je natječaj namijenjen poduzećima čiji projekti mogu ispuniti zahtjevne uvjete inovativnosti.

Iznos sredstava i namjena

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000 kn

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 760.000 kn

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 5.320.000 kn

Stopa financiranja: 50%.

Prihvatljive aktivnosti

Za prilagodbu razvijenog proizvoda

 • dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod,
 • savjetodavne usluge,
 • izgradnju kapaciteta,
 • revizije studije izvodljivosti,
 • dizajn proizvoda i
 • zaštitu prava intelektualnog vlasništva
 

Za pripremu lansiranja proizvoda

 • pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana,
 • istraživanje i ispitivanje tržišta,
 • ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije proizvoda i
 • operativne marketinške aktivnosti
 
Kome su namijenjena sredstva?

Komercijalizacija inovacija će podržati najmanje 95 malih I srednih poduzeća. 

Iznos financiranja po projektu kreće se između 760.000 kn i 5.320.000 kn. Ukupan proračun za operaciju iznosi 380.000.000 kn. Projekti mogu trajati najviše dvije godine.
Projektne aktivnosti trebale bi se završiti u roku od 24 mjeseci. Podržani projekt trebao bi rezultirati dovršenim inovacijskim projektom u industrijskom okruženju, koji može biti u bilo kojoj fazi ciklusa inovacije između TRL 7-9. U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene primjeni rezultata istraživanja (jačanju veza između znanstvenih institucija i industrije, kao i između malih i srednjih poduzeća i većih tvrtki), razvoja i inovacija (razine tehnološke spremnosti TRL 7 do 9) kako bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja novih proizvoda i usluga (novih za poduzeće i/ili novih na tržištu) te ostvarili pozitivni poslovni rezultati i rast poduzeća s potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti uključuju i inovacije procesa i organizacije poslovanja, pribavljanje i dobivanje patenata i drugih oblika nematerijalnog vlasništva, savjetodavne usluge za inovacije te usluge.
Financiranje će biti u skladu s pravilima o državnim potporama. Bespovratnim sredstvima mogu se pokriti samo određeni troškovi, prvenstveno uzimajući u obzir troškove koje tvrtke nisu sklone pokriti ili kojima se nisu sklone izložiti (aspekti digitalnog marketinga mogu biti jedan od primjera za to).
Ova mjera nema predvidljiv učinak na okoliš kroz izravne ili neizravne učinke te se stoga smatra sukladnom načelu nečinjenja značajne štete.
Mjera je usmjerena na jačanje kapaciteta, istraživanje tržišta, marketing, testiranje, pilotiranje novih proizvoda, itd. Iako bi se moglo govoriti o neizravnom učinku povezanom s gospodarskom aktivnošću, bilo koja tvrtka koja bi potencijalno provodila ulaganje mora se uskladiti s hrvatskim propisima te adresirati eventualno pitanje usklađenosti s načelom nečinjenja značajne štete.
Trajanje provedbe projekta ne može biti duže od 31. prosinca 2024. godine.
Također, u skladu s Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, sva ulaganja moraju udovoljavati načelu „ne nanosi bitnu štetu” (eng. do no significant harm (DNSH) principle). Načelo je posebno je regulirano Zakonom o zaštiti okoliša te Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš kojima je jasno propisana procedura kojom se procjenjuje potencijalna šteta projekta na okoliš i prirodu te se na temelju postupka određuje može li se projekt realizirati, treba li za realizaciju posebne uvjete i aktivnosti kojima bi se osiguralo smanjenje štete ili projekt kao takav ima preveliki utjecaj na okoliš i prirodu da ga se ne može provesti.

Besplatna provjera prihvatljivosti

PJR za vas izrađuje stručno mišljenje o prihvatljivosti vaše projektne ideje sukladno ovom Pozivu, čime procjenjujemo koliko bodova projekt može ostvariti i savjetuje li se da aplicirate (kolike su vam šanse). Mišljenje o sukladnosti projekta s pozivom je besplatno. Važno je samo krenuti na vrijeme. Potičemo vas da nam se javite na info@pjr.hr ili ispunite kratku kontakt formu niže i javit ćemo Vam se u najkraćem roku kako bi vam dali relevantan savjet.

Fill out my online form.