INTERREG Središnja Europa 2021. – 2027.

Otvoren je prvi poziv u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027.

U novom programskom razdoblju kroz Program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj kroz 9 specifičnih ciljeva.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
  • Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području.

Otvoreni prioriteti u okviru poziva su:

Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a

Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a

Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Središnju Europu – 7 milijuna eura iz EFRR-a

Prioritetna os 4 – Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a

Poziv je otvoren od 15. studenog 2021. do 23. veljače 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022.

Više informacija o Pozivu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Za više informacija obratite nam se na info@pjr.hr ili ispunite upitnik.

Najnoviji članci iz iste kategorije