HEP Toplinarstvo d.o.o. – Provedba postupaka nabava za Naručitelja HEP Toplinarstvo d.o.o. Pogon Zagreb i Pogon Osijek

Za potrebe provedbe projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“  provode se nabave roba, radova i usluga. Projekt se provodi u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u gradu Zagrebu“ odnosno „Zamjene spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek“ kojim će se smanjiti gubici na vrelovodnoj mreži Grada Zagreba i Osijeka, te povećati kvaliteta usluge korisnicima vrelovodne mreže Zagreba i Osijeka.

Najnoviji članci iz iste kategorije