Državna geodetska uprava

Projekti:  

  1. Jačanje kapaciteta za uspostavu nacionalne infrastrukture prostornih  podataka
  2. Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju sustava digitalnih geodetskih elaborata
  3. Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova
  4.   Savjetovanje u provedbi javne nabava za ostale projekte

Kao vanjski stručnjaci savjetujemo u provedbi nekoliko projekata Državne geodetske uprave (DGU), koji imaju za cilj educirati službenike Uprave o novim tehnologijama i načinima rada, kroz održavanje radionica i konferencija u svrhu podizanja razine znanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Spomenutim projektima će se osnažiti postojeći kapaciteti DGU-a na razini Nacionalne kontaktne točke i lokalnih promotora, te podignuti razinu znanja o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, stručno osposobljavanje službenika DGU-a, pripremiti parametri transformacija za provedbu homogenizacije katastarskih planova, kao i ojačati znanja i vještine službenika DGU-a u korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata i primjeni novih propisa.

„Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“

Osnovni cilj projekta je ojačati kapacitete Državne geodetske uprave na razini Nacionalne kontaktne točke i lokalnih promotora te podignuti razinu znanja o NIPP-u na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Provedbom projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ korak smo bliže ka ispunjenju sveukupnog cilja NIPP-a, a to je identificirati i uključiti u NIPP sve prostorne podatke s nacionalne, područne (regionalne) i lokalne razine te ih učiniti dostupnima na jednom mjestu za pretragu, pregled, preuzimanje, transformaciju i pozivanje krajnjim korisnicima tijelima javne vlasti i građanima putem Geoportala NIPP-a.
Ukupna vrijednost projekta: 694.222,64 kn

Najnoviji članci iz iste kategorije