Državna geodetska uprava – projekti jačanja kapaciteta

Projekti:

1.      Jačanje kapaciteta za uspostavu nacionalne infrastrukture prostornih  podataka

2.  Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju sustava digitalnih geodetskih elaborata

3. Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova

4. Savjetovanje u provedbi javne nabava za ostale projekte

5. Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Projekti Državne geodetske uprave (DGU) imaju za cilj educirati službenike o novim tehnologijama i načinima rada, kroz održavanje radionica i konferencija u svrhu podizanja razine znanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Spomenutim projektima će se osnažiti postojeći kapaciteti DGU-a na razini Nacionalne kontaktne točke i lokalnih promotora, te podignuti razinu znanja o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, stručno osposobljavanje službenika DGU-a, pripremiti parametri transformacija za provedbu homogenizacije katastarskih planova, kao i ojačati znanja i vještine službenika DGU-a u korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata i primjeni novih propisa.

Osnovni cilj projekta je ojačati kapacitete Državne geodetske uprave na razini Nacionalne kontaktne točke i lokalnih promotora te podignuti razinu znanja o NIPP-u na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije