Grad Petrinja: Usluga edukacije na temu jednakih mogućnosti u okviru projekta Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta Grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana – Petrinjski novi horizont – „New horizon for Petrinja“ (šifra: PP2)

edukacije na temu jednakih mogućnosti konkretno ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije. Predviđeno je sudjelovanje 30 sudionika. Interaktivne radionice s teorijskim temeljom s jedne strane i iskustvenim dijelom s ciljem što lakšeg i kvalitetnijeg primjenjivanja naučenog u svakodnevnim interakcijama s druge strane. Edukacije bi trebale minimalno pokriti slijedeće teme: diskriminacija, diversity management. Edukacija je namijenjena zaposlenicima upravnih odjela Grada Petrinje te gradskih poduzeća u vlasništvu grada.

Najnoviji članci iz iste kategorije