Grad Petrinja: Usluga edukacije na temu jednakih mogućnosti u okviru projekta Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta Grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana – Petrinjski novi horizont – „New horizon for Petrinja“ (šifra: PP2)

edukacije na temu jednakih mogućnosti konkretno ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije. Predviđeno je sudjelovanje 30 sudionika. Interaktivne radionice s teorijskim temeljom s jedne strane i iskustvenim dijelom s ciljem što lakšeg i kvalitetnijeg primjenjivanja naučenog u svakodnevnim interakcijama s druge strane. Edukacije bi trebale minimalno pokriti slijedeće teme: diskriminacija, diversity management. Edukacija je namijenjena zaposlenicima upravnih odjela Grada Petrinje te gradskih poduzeća u vlasništvu grada.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »