Europski strukturni i investicijski fondovi -Mikro i Mali zajmovi

U okviru dodjele bespovratnih sredstava kroz Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF), rijetki pozivi na dostavu projektnih prijedloga omogućuju 100% iznosa bespovratnih sredstava, stoga su prijavitelji obavezni dio sredstava namaknuti iz vlastitih sredstava. Takva situacija, naravno, predstavlja ograničavajući faktor, što se osobito odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike. S obzirom na to da prijavitelj sam sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti u projektu, potrebno je pronaći odgovarajući način kako bi se došlo do potrebnih sredstava. Jedan od načina osiguranja sredstava potrebnih za provedbu projekt je putem zajmova.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) putem potpisanog Sporazuma o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. (OPKK) omogućili su povoljnije zajmove mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Kroz dva nova financijska proizvoda, mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju će biti 25.000.000,00 eura. Riječ je o programu zajmova Europskih strukturnih i investicijskih fondova koji za cilj ima, uz smanjene kamatne stope i smanjene razine potrebnih sredstava osiguranja, povećati dostupnost zajmova navedenoj skupini poduzetnika. ESIF zajmovi dijele se na Mikro zajmove te na Male zajmove. Svrha povoljnijeg kreditiranja mikro, malih i srednjih poduzetnika je osnivanje obrta i trgovačkih društava, modernizacija i proširenje već postojećeg poslovanja, samozapošljavanje te zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Program ESIF Mikro zajmovi

Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva.

  1. Mikro investicijski zajmovi – namijenjeni su mikro i malim gospodarskim subjektima, ali i fizičkim osobama, za osnovna (materijalna i nematerijalna) i obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma). Iznos zajma moguće je realizirati u rasponu od 1.000,00 eura do 25.000,00 eura s kamatnom stopom od 0,5% – 1,5%, (pri čemu se raspon kamatnih stopa utvrđuje prema mjestu ulaganja, to jest indeksu razvijenosti županije u kojoj se ostvaruje ulaganje). Rok otplate navedenih zajmova iznosi od 1 do 5 godina, s počekom do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine. Rok za korištenje zajma je najviše 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu.
  2. Mikro zajmovi za obrtna sredstva – namijenjeni su mikro i malim gospodarskim subjektima isključivo za trajna obrtna sredstva. Subjektima malog gospodarstva u smislu programa smatraju se trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja te ustanove i ostali slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti. Najniži iznos zajma je 1.000,00 eura, a najviši 25.000,00 eura s kamatnom stopom od 0,5% – 3,5% koja se utvrđuje sukladno mjestu ulaganja. Rok otplate je do 3 godine, s počekom do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine. Mikro zajam za obrtna sredstva mora se iskoristiti u roku od najviše 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora o zajmu.

Program ESIF Mali zajmovi

Program ESIF Maili zajmovi namijenjen je mikro, malim i srednjim gospodarskim subjektima, kao i fizičkim osobama, za materijalna i nematerijalna sredstva te obrtna sredstva u iznosu do 30% zajma. Iznos zajma moguće je realizirati u rasponu od 25.001,00 eura do 50.000,00 eura s kamatnom stopom od 0,5% – 1,5% koja je definirana mjestom ulaganja, odnosno jedinicom područne (regionalne) samouprave. Rok otplate je do 10 godina, s počekom do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, dok je rok korištenja malog investicijskog zajma najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu.

Bitno je napomenuti da je sredstvima ESIF zajmova dozvoljena kupnja polovne opreme i uređaja što u ostalim pozivima na dostavu projektnih prijedloga, odnosno natječajima koji se financiraju sredstvima iz EU fondova u pravilu nije dopušteno. Potpora koja je dio ESIF mikro i malih zajmova predstavlja potporu male vrijednosti (odnosno de minimis potporu), stoga je i iznos potpore ograničen Uredbom EU o de minimis potporama. Značajka ESIF zajmova je u mogućnosti kombiniranja s bespovratnim sredstvima u okviru istog projekta, tj. u istom projektu dio troškova može se financirati iz jednog izvora, a dio iz drugog izvora, pri čemu je potrebno posvetiti pažnju da se isti troškovi ne financiranju iz dva izvora potpore kao i na definirane okvire de minimis potpore.[1]

Zahtjevi za ESIF zajmove zaprimaju se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

[1] Izvor: http://www.hamagbicro.hr/esifzajmovi/pitanja-i-odgovori/

Najnoviji članci iz iste kategorije