Webinar: Vještine komuniciranja s medijima i krizno komuniciranje u projektima financiranim od EU

Događaj je završio.

Datum

09.06.2021.
Završen!

Vrijeme

09:00 - 15:00

Lokacija

Online

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Phone
+385 (1) 8897 152
Email
edukacije@pjr.hr

Ovaj program pruža uvid u posebnosti pojedinih medija, odgovarajući način medijskog nastupa kao i glavne značajke kriznog komuniciranja i upravljanja krizom, a sve kroz prizmu promidžbe i vidljivosti EU projekata.

Kako bi se poslovna komunikacija odvijala uspješno, ona se ne može raditi „po sluhu“, bez određenih znanja, pripreme i plana.

Neophodno je da osoba koja komunicira u poslovnom okruženju ima određene vještine, sposobnosti, kompetencije i znanja, ali potrebno je naglasiti kako se komuniciranje uči kontinuirano – teorijski i u praksi kao i stalnim vježbanjem i promatranjem onih koji imaju vještine i znanja u ovom području. Pritom je potrebno uvažiti i određene posebnosti koje sa sobom donosi komuniciranje u okviru provedbe EU projekata.

Komunikacija je posebno važna u kriznim situacijama stoga će program obuhvatiti i neka od osnovnih načela efektivne komunikacije rizika i upravljanja temama s naglaskom na proces i ključne sudionike u upravljanju krizom.

Naučit ćete…

 • koje su specifičnosti pojedinih medija i kako prilagoditi komunikaciju svakom od njih
 • kako se pripremiti za nastup u medijima
 • kako se pripremiti za krizne situacije
 • kako komunicirati u kriznim situacijama.

Ova edukacija omogućuje Vam da steknete nužan teoretski okvir o vještinama komuniciranja uz brojne praktične primjere.

Edukacija je namijenjena:

 • korisnicima EU projekata u segmentu promidžbe i vidljivosti EU projekta
 • svima koji nemaju marketinškog predznanja, a u svom se radu susreću sa zadacima iz područja korporativnog komuniciranja.

Kliknite i preuzmite: Program edukacije

Predavač

Kotizacija

 • Cijena s popustom 10%*: 712,00 kn
 • Redovna cijena kotizacije: 890,00 kn
 • Rok prijave: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

U slučaju odustanka od edukacije:

 • u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
 • u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

 

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...