Klub vjernosti

Nagrađujemo vašu vjernost i zato smo kreirali Klub vjernosti!

Svi polaznici naših programa edukacija koji unutar 3 godine (počevši od 1. 9. 2019.) budu pohađali bilo koja 3 programa edukacija:

  • PJR edukacije – edukacije iz područja EU fondova, izobrazba i/ili usavršavanje iz područja javne nabave
  • PJR konferencije – međunarodne konferencije na temu EU fondova i/ili javne nabave

ostvaruju pravo na jednu jednodnevnu PJR edukaciju po vlastitom izboru*.

Način prijave odabrane gratis edukacije: pošaljite svoje ime i prezime te naziv edukacije za koju ste zainteresirani na info@pjr.hr minimalno 5 dana prije održavanja edukacije.

Pogodnosti Kluba vjernosti odnose se na osobu i nisu prenosive. U Klub vjernosti ne ubrajaju se besplatni webinari.

*Ukoliko ste zainteresirani za neki program edukacija ili konferenciju koji nisu uključeni u ponudu gratis edukacija, cijena će vam biti umanjena za vrijednost edukacije u iznosu od 144€ / 1.084,97 kn.