Evaluacija projekta “Aktivno civilno društvo – garancija pravih reformi”

 (Cenzura plus – udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda) – Opći cilj projekta bio je doprinijeti borbi protiv korupcije te jačanje sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne vlasti, prvenstveno kroz jačanje aktivnije uloge građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču korupcije. Neki od specifičnih ciljeva projekta bili su povećanje stupnja informiranosti građana o korupciji na nacionalnoj i lokalnoj razini, te povećati razinu informiranosti o Europskoj uniji i njenoj pravnoj stečevini.

Najnoviji članci iz iste kategorije