Zagrebačka županija: Edukacija za pravne osobe kojima je osnivači/ili većinski vlasnik Zagrebačka županija za pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije za 2016. godinu

Višednevna edukacija za cilj je imala stvaranje preduvjeta za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga i apliciranje na fondove i programe EU. Edukacijom su stvoreni preduvjeti za pripremu projekata, a informiranjem o otvorenim natječajima sukladno Operativnim programima EU za razdoblje 2014.-2020. godine preduvjet za povećani broj pripremljenih i prijavljenih projekata. Stvorila se i baza educiranih djelatnika koji će se baviti pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU

Najnoviji članci iz iste kategorije