VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije: Priprema projekata financiranih iz ESI fondova

Ciljevi edukacije su osposobiti polaznike za samostalnu i cjelovitu provedbu projekata koje financiraju EU fondovi, kroz simulacijski program u kojem se prolazi kroz provedbu kompletnog projekta i njegove ugvorne obveze, proračun, izvještaje, javnu nabavu, probleme i izmjene.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije