Uvod u sustav EU projekata i natječaja za financiranje EU fondovima

Cilj in-house edukacije održane na poziv Veleučilišta u Požegi bio je upoznati polaznike s načinom funkcioniranja sustava EU fondova u Hrvatskoj te kako će oni funkcionirati kada Hrvatska postane članicom EU. Polaznici su se upoznali sa raznim metodama i vještinama potrebnima za pisanje projektnih aplikacija.

Najnoviji članci iz iste kategorije