Unaprjeđenje zapošljivosti kao preduvjet za bolju socijalnu uključenost

Centar za održivi razvoj Imotski u suradnji sa HZZ, Područna služba Split provodi projekt sa ciljem pripreme gotovo 50 nezaposlenih primatelja socijalne pomoći iz Imotske krajine za integraciju na tržište rada, omogućavajući njihovo socijalno uključivanje te promovirajući cjeloživotno učenje.

Aktivnosti projekta bile su usmjerene na stjecanje znanja i kompetencija, uključujući  informacijske i komunikacijske kompetencije, interpersonalne kompetencije (timski rad), kao i poznavanje stranih jezika te komunikacijskih  i prezentacijskih vještina kako bi se povećala zapošljivost. Osim edukacijskih aktivnosti, projektom je uspostavljen Info centar u kojem se polaznici mogu okupljati, razmjenjivati informacije i aktivno tražiti posao. Kroz projekt je polaznicima pružena psiho-socijalna pomoć putem individualnog i grupnog savjetovanja.
Kroz medijsku kampanju projekt je dao svoj doprinos u stvaranju pozitivnih stavova prema cjeloživotnom učenju čime je dugotrajno nezaposlenima ukazano na učinkovite načine za borbu protiv posljedica dugotrajne nezaposlenosti i važnost osobnog angažmana.

Najnoviji članci iz iste kategorije