SI-MO-RA: Javna nabava i financijsko upravljanje

U sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU osiguralo je financijska sredstva za stručni seminar održan za djelatnike Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije. Na stručnom seminaru koji je trajao pet dana obrađivale su se teme javne nabave (PRAG i nacionalno zakonodavstvo) te financijsko upravljanje.

Najnoviji članci iz iste kategorije