SI-MO-RA: Javna nabava i financijsko upravljanje

U sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU osiguralo je financijska sredstva za stručni seminar održan za djelatnike Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije. Na stručnom seminaru koji je trajao pet dana obrađivale su se teme javne nabave (PRAG i nacionalno zakonodavstvo) te financijsko upravljanje.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »