SCALA d.o.o.: Izrada projektnih prijedloga za EU natječaje

Ciljevi seminara bili su: informirati se o mogućnostima u EU natječajima, razumjeti sustav fondova, vrste programa i projekata, tekst natječaja, razumjeti što svaki EU projekt mora imati, naučiti kako napraviti koncept projektne ideje, upoznati natječajnu dokumentaciju i osnove izrade projekta na mnoštvu primjera, usvojiti korisne tehnike i alate za izradu projekta.

Najnoviji članci iz iste kategorije