Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje: Državne potpore i EU fondovi

Dvodnevna edukacija upoznavala je polaznike s izvorima prava Europske unije te Ustava Republike Hrvatske, člancima koji se odnose na pravnu stečevinu EU te na primjenu prava EU, na Zakon o državnim potporama te definiranje državnih potpora.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »