Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje: Državne potpore i EU fondovi

Dvodnevna edukacija upoznavala je polaznike s izvorima prava Europske unije te Ustava Republike Hrvatske, člancima koji se odnose na pravnu stečevinu EU te na primjenu prava EU, na Zakon o državnim potporama te definiranje državnih potpora.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije