PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Jednodnevna edukacija obuhvaćala je slijedeće teme: Zakon o javnoj nabavi i projekti EU; Načela javne nabave; Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi; Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi – javna nabava za poduzetnike; itd.