RAZVOJNA AGENNCIJA GRADA VRBOVCA: PJR Akademija – simulacija provedbe EU projekata

Ciljevi edukacije su osposobiti polaznike za samostalnu i cjelovitu provedbu projekata koje financiraju EU fondovi, kroz simulacijski program u kojem se prolazi kroz provedbu kompletnog projekta i njegove ugvorne obveze, proračun, izvještaje, javnu nabavu, probleme i izmjene.

Najnoviji članci iz iste kategorije