Psunj d.o.o. – Modernizacija poslovnih procesa Društva Psunj, Tvornica koža d.o.o.

Prijava na Zakon o poticanju ulaganja

U sklopu planiranog ulaganja Društvo će modernizirati postojeći proizvodno-prerađivački proces kroz nabavu nove, tehnološki naprednije generacije imovine visoke tehnologije i opreme/strojeva za digitalizaciju proizvodnje i proizvodnih procesa.

Najnoviji članci iz iste kategorije