PPS Galeković – Ulaganje u primarnu i finalnu preradu, PPS GALEKOVIĆ d.o.o.

Prijava na Zakon o poticanju ulaganja

U sklopu planiranog ulaganja Društvo će u proizvodnom pogonu u Mraclinu izvršiti nabavu nekoliko specijaliziranih proizvodnih linija, kao i specijaliziranih strojeva i opreme sukladno planu ulaganja sa ciljem modernizacije i optimizacije proizvodnih procesa, poboljšanjem kvalitete izrade konačnih proizvoda te radi boljeg iskorištavanja sirovina korištenih u procesu proizvodnje.

Najnoviji članci iz iste kategorije