Pružanje savjetodavnih usluga za projekte sufinancirane ESF-om u sklopu tehničke pomoći za izradu intervencijskih planova gradovima Beli Manastir (uključujući općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar

Savjetodavne usluge su uključivale usluge tvrtki Apsolon oko analize detaljnih obrazaca projekata s aspekta njihovog su-financiranja iz ESF-a te pripremi Intervencijskih planova gradova s naglaskom na dijelove koji se tiču pojašnjenja izvora financiranja.

Najnoviji članci iz iste kategorije