Potpora Operativnoj strukturi u upravljanju operativnim programom Regionalna konkurentnost – Ref: EuropeAid/127546/D/SER/HR

Projekt tehničke pomoći provodi konzorcij međunarodnih tvrtki (Cooperation Fund Foundation, Gornoslaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Österreichisches Institut für Raumplanung) na čelu s austrijskom tvrtkom Hulla Co. & Human Dynamics.

Projekt ima za cilj pružanje podrške Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva (korisnik tehničke pomoći) u uspješnoj provedbi programa IPA IIIC – Regionalna konkurentnost i pripremiti hrvatske strukture za korištenje strukturnih fondova iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Uloga PJR-a  je  provedba niza aktivnosti uspostave struktura: priprema pravila, procedura, priručnika i kontrolnih lista za Operativnu strukturu, provedba edukacija za jačanje kapaciteta državnih službenika u upravljanju operativnim programom itd.

Više o projektu: http://www.regionalna-konkurentnost.hr/

Najnoviji članci iz iste kategorije