Otvoren je Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

interreg europe

Program Interreg Europe 2021.-2027. u okviru cilja europske teritorijalne suradnje pruža podršku međuregionalnoj suradnji svih država Europske unije, Norveškoj, Švicarskoj te 7 država kandidatkinja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija Sjeverna Makedonija, Srbija, Ukrajina).

Cilj trećeg poziva u novom programskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera iz svih dijelova Europe.

Program je usredotočen na specifičan cilj „Better cooperation governance“, što korisnicima otvara mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021. – 2027. (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija i Europa bliže građanima, te Bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja).

Poziv će biti otvoren od 20. ožujka 2024. do 7. lipnja 2024. godine do 12:00 sati.

Projektni prijedlozi se podnose elektroničkim putem, a službeni jezik poziva je engleski.

Vrijednost Poziva iznosi 130 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj uz stopu sufinanciranja do 80%.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  1. tijela javne vlasti;
  2. javnopravna tijela;
  3. privatna neprofitna tijela.

 

Prihvatljive kategorije troškova su:

  1. troškovi osoblja;
  2. administrativni troškovi;
  3. troškovi prijevoza i smještaja;
  4. troškovi vanjskih stručnjaka;
  5. troškovi opreme;
  6. troškovi infrastrukturnih radova.

Više info: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

Javite nam se na info@pjr.hr kako bismo napravili besplatnu procjenu prihvatljivosti Vašeg poduzeća za prijavu na predmetni Poziv.

Najnoviji članci iz iste kategorije