Organizacija za građanske inicijative (OGI): InHouse radionica

PJR je prema potrebama klijenta sastavio i izveo trodnevni trening na temu vođenje europskih projekata koja je pokrila teme uloga u timu i načina vođenja, vođenje dokumentacije u okviru EU projekata te izvještavanje i arhiva EU projekata. Cilj treninga bio je usavršiti djelatnike ove uspješne organizacije za provedbu projekata za koje su dobili financiranje iz europskih fondova.

Najnoviji članci iz iste kategorije