Održivost projekta

Održivost projekta

Značajan naglasak unutar kvalitativnih kriterija za ocjenjivanje odnosno pri odabiru projekata za financiranje stavljen je na utjecaj projekta izvan kruga projektnih partnera i na konkretne planove širenja i korištenja projektnih rezultata – poznatih pod pojmom „Održivost“. Iako je uobičajeno da se održivost projekta veže uz aktivnosti nakon završetka financiranja, takav pristup je pogrešan jer se održivost odnosi i na fazu financiranja (provedbe) projekta – rizici, diseminacija informacija i rezultata tijekom trajanja projekta, preduvjeti i pretpostavke (više o rizicima i diseminaciji pročitajte u Educi br. 2 i br. 6), kao i na dugoročnu održivost rezultata. Cilj ovog teksta je pojasniti pojam održivosti nakon završetka financiranja od strane donora, odnosno – dostupnost generiranih rezultata, naučenih lekcija i dobivenog iskustva projektnog tima najširoj mogućoj publici.

Definicija: Održivost se odnosi na kapacitet projekta da rezultati, ishodi i/ili aktivnosti nastave postojati i funkcionirati nakon završetka financiranja od strane donora. Projektni rezultati se koriste i iskorištavaju kontinuirano, tj. u dugoročnom razdoblju. Projekt se može smatrati održivim ako du relevantne aktivnosti nastavljene i ako su outputi zadržani ili dalje razvijeni nakon završetka EU financiranja.

Prijavni obrazac za IPA financirane projekte sadrži posebno poglavlje 2.2.4. “Održivost akcije” gdje se, uz pojašnjene rizika, diseminacije, preduvjeta i pretpostavki vezanih uz početak i provedbu projekta, traži opis 4 dimenzije održivosti, tj. svih aspekata neophodnih za aktivnosti nadogradnje (tzv. follow-up aktivnosti) po provedbi i završetku projekta.

  1. Financijska održivost: financiranje tzv. follow-up aktivnosti, izvora prihoda za operativne troškove i troškove održavanja – npr. ukoliko je izrada web portala bila jedna od glavnih aktivnosti diseminacije rezultata i komuniciranja sa javnošću, tko će održavati stranicu nakon završetka projekta i kako će se troškovi održavanja istog pokriti; ukoliko su razvijeni novi edukacijski programi – hoće li se nastaviti izvoditi nakon završetka projekta i kako će se financirati, i sl. S obzirom da grant projekte (uobičajeno) prijavljuju korisnici (tj. prijavitelj i partneri) kojima projektne aktivnosti spadaju u određenoj mjeri u redovan okvir poslovnih aktivnosti, očekuje se da će barem jedan od partnera dalje nastaviti razvijati i održavati rezultate dobivene kroz projekt. Potrebno je razmisliti na koji sve načine ostaje „duh“ projekta u institucijama koje su isto prijavile.
  2. Institucionalna održivost: strukture koje će omogućiti nastavak rezultati projekta po završetku financiranja, dogovori o izgradnji kapaciteta, lokalno vlasništvo nad projektima – pitanje se odnosi na podršku institucionalnih dionika projektnim rezultatima, programima i/ili aktivnostima kroz institucionalno financiranje, marketing, okupljanje i klastere itd., da li će se suradnja među partnerima nastaviti.
  3. Održivost na nivou promicanja javnih i drugih politika: gdje je moguće, korisnik bi trebao opisati utjecaj projekta na policy dimenziju – poboljšana stručna praksa, zakonodavstvo, nove metode rada i sl. Iako projekti nemaju uvijek ovu dimenziju, poželjno je razmisliti jesu li diseminacijski kanali koji se koriste na projektu dostatni da dovedu do promjene na lokalno, regionalnom ili nacionalnom nivou: npr. projekt je razvio nove inovativne metode rada s osnovnoškolcima te je uvrstio osnovne diseminacijske aktivnosti prema drugim školama u projektne aktivnosti – osim navedenog postoji još niz dionika koje svaki partner na projektu ima u sklopu svog svakodnevnog poslovanja – je li ta „mreža“ partnera i suradnika izvan projekta dovoljno velika da se prenese znanje o novoj metodi rada na druge škole te je li predviđeno da se oni uključe u tu aktivnost, je li projekt uključio diseminacijske aktivnosti prema ostalim obrazovnim institucijama i doveo do promjene načina rada, predložio razvijeni model na ključne nacionalne institucije koje donose odluke u ovom području i predstavio isto kao primjer inovativnog pristupa itd.
  4. Okolišna održivost – održivost koja načelno nije u fokusu kod projekata koji se na bave ovom temom ili temom koja se naslanja na zaštiti prirode. Iako je ovu dimenziju vrlo jednostavno uočiti, moguće je da u projekt ugradite „zelene“ aktivnosti u svom radu – npr. korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida u atmosferu, učinkovito korištenje energije itd.

[wpfilebase tag=file id=21 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije