Black Friday Email Header (60)


Milijuni eura bespovratnih sredstava za arhitekte, gejmere, dizajnere i ostale kreativce!

Možete ostvariti do 995.00,00€ za digitalnu transformaciju svog poduzeća!

Javite nam se kako bi zajedno s vama razmotrili koje su sve mogućnosti za financiranje vašeg poduzeća!

Kakav je natječaj trenutno raspisan?

Natječaj pod nazivom: “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija” podijeljen je na grupu A i grupu B. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. 

Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga. 

Podnošnje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 30.4.2024. u 8:00, a poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1.7.2024. u 16:00.

 

Minimalni iznos

Maksimalni iznos

Grupa A

 40.000,00 EUR

 995.000,00 EUR

Grupa B

 15.000,00 EUR

 300.000,00 EUR

GRUPA A

GRUPA B

trgovačka društva

fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju
djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih
udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice

obrti

obrti

ustanove u kulturi

umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o
pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog
stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu
kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o
pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog
stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu
kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

trgovačka društva

 

 

ustanove u kulturi

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.