Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o.: EU fondovi – istraživanje, razvoj i inovacije

Dvodnevna edukacija održana je sa ciljem upoznavanja polaznika s osnovnim elementima sustava strukturnih instrumenata u RH, pravnom osnovom za fondove, prioritetima financiranja, ključnim dijelovima svakog projekta, izradom koncepta projekta, dokumentacijom za prijavu na natječaje (konkretno, upoznavanje i izrada aplikacije za Horizon2020 i Cosme programe).

Najnoviji članci iz iste kategorije