Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o.: EU fondovi – istraživanje, razvoj i inovacije

Dvodnevna edukacija održana je sa ciljem upoznavanja polaznika s osnovnim elementima sustava strukturnih instrumenata u RH, pravnom osnovom za fondove, prioritetima financiranja, ključnim dijelovima svakog projekta, izradom koncepta projekta, dokumentacijom za prijavu na natječaje (konkretno, upoznavanje i izrada aplikacije za Horizon2020 i Cosme programe).

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »