Objavljeni su javni pozivi za bespovratna sredstva u turizmu!

Objavljen je Poziv “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma”

 

Prihvatljivi prijavitelji po grupama

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju:

 • mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća iz djelatnosti: 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova (NKD 2007 (NN 58/07))

 

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu:

 • fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koji najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga moraju imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj (NKD 2007 (NN 58/07))

 

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma:

 • pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma

Objavljen je Poziv “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti”

 

Prihvatljivi prijavitelji po grupama: 

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

 

Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

 

Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu