JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE: NABAVA USLUGE OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA RAZVOJNE AGENCIJE – usavršavanja iz područja JN

Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17). Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave. Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, koji je pred Vama. Trajanje pojedinačnog programa je 50 sati, tijekom 10 radnih dana.

Najnoviji članci iz iste kategorije