Istarska razvojna agencija

Ciljna skupina dvodnevne edukacije bili su poduzetnici, a obrađivale su se uvodne teme iz fondova EU i mogućnosti za financiranje te izrada projekta sa osnovama metode upravljanja projektnim ciklusom i upoznavanjem natječajne dokumentacije.

Najnoviji članci iz iste kategorije