Informativne radionice za IPA IV natječaje: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ i „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU) za EU natječaje, u sklopu IV. komponente programa IPA – Razvoj ljudskih potencijala, održane su radionice za potencijalne prijavitelje projekata. Održali smo radionice u Sisku, Virovitici, Zadru i Dubrovniku. Trošak održavanja ovih dvodnevnih radionica pokriven je sredstvima EU-a, a na ovim besplatnim radionicama prisustvovalo je oko 120 polaznika.

Najnoviji članci iz iste kategorije