Infodom – Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima

Provedbom projekta izvršit će se razvoj, izrada prototipa i provesti eksperimentalni i operativni rad što će stvoriti preduvjete za komercijalizaciju proizvoda po završetku projekta. Platforma CEKOM će nakon faze implementacije biti u potpunosti funkcionalan, nakon čega ide faza komercijalizacije.

Kroz aktivnosti I&R stvorit će se digitalni ekosustav agro-tehnoloških rješenja za uspješnu komercijalizaciju CEKOM rezultata koji se odnose na razvoj mehanizama efikasnijeg korištenje resursa, primjene znanja i inovacija u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane. Sustav će povezivati međusobno komplementarne skupine poduzeća, ljudi i/ili stvari koje dijele standardizirana rješenja. Stvorit će se  novi proizvodi na tržištu koji će biti zaštićeni žigovima. Osigurat će se zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih djelatnika i povećanje prihoda od prodaje.

Najnoviji članci iz iste kategorije