Infodom – ,,Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima”

Naziv projekta: CENTAR KOMPETENCIJA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU PREHRAMBENE INDUSTRIJE NA RURALNIM PODRUČJIMA, ref. br.: KK.01.2.2.03.0013
Provedbom projekta izvršit će se razvoj, izrada prototipa i provesti eksperimentalni i operativni rad što će stvoriti preduvjete za komercijalizaciju proizvoda po završetku projekta. Platforma CEKOM će nakon faze implementacije biti u potpunosti funkcionalan, te s početkom 2021. godine započinje faza komercijalizacije. U budućim godinama će se izvršiti marketinška ulaganja kako bi se kupci upoznali s proizvodima i kako bi se osiguralo stjecanje planiranog tržišnog udjela, te ostvarivanje planiranog prihoda tijekom faze komercijalizacije. Plan komercijalizacije uključuje plasiranje proizvoda na prvenstveno na domaćem tržištima a postepeno i na regionalnim tržištima uz kontinuirani rast tijekom perioda od 10 godina tijekom kojih će se vršiti kontinuirana prilagodba proizvoda sa zakonodavstvom zemalja i novonastalim regulativama.

Kroz aktivnosti I&R stvorit će se digitalni ekosustav agro-tehnoloških rješenja za uspješnu komercijalizaciju CEKOM rezultata koji se odnose na razvoj mehanizama efikasnijeg korištenje resursa, primjene znanja i inovacija u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane. Sustav će povezivati međusobno komplementarne skupine poduzeća, ljudi i/ili stvari koje dijele standardizirana rješenja. Stvorit će se 8 novih proizvoda na tržištu koji će biti zaštićeni žigovima. Osigurat će se zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih djelatnika, povećanje prihoda od prodaje za oko 20%.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Program: Operativni program konkurentnost i kohezija (2014.-2020.)
Ukupna vrijednost projekta: 13.140.060,37 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 7.762.038,35 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 4. svibnja 2020. do 4. siječnja 2023.

Korisnik projekta: INFODOM d.o.o.

Najnoviji članci iz iste kategorije