IGMA d.o.o. – povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE OPA keter

Projekt obuhvaća provođenje mjera energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije u sklopu proizvodnog postrojenja Društva. Mjere obuhvaćaju nabavu novog plovnog bagera i postavljanje sustava transportera za transport šljunka, postavljanje FN elektrane u sklopu sustava transportera te
ugradnju pametnih brojila za daljinsko praćenje potrošnje energije. Očekivani rezultati su smanjenje isporučene energije u proizvodnom pogonu od 65,22%, smanjenje emisije CO2 od 192,17 t/god i povećanje energije dobivene iz obnovljivih izvora od 112.113,23 kWh.

Najnoviji članci iz iste kategorije