Komunalne usluge Đurđevac – nabava komunalnih vozila

Poduzeće Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. će putem ovog projekta nabaviti dva specijalizirana vozila za prikupljanje i prijevoz odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na području Grada Đurđevca i Općine Kalinovac. Projektom će se izravno doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza za koje su u Ugovoru o pristupanju utvrđena prijelazna razdoblja za Hrvatsku iz područja gospodarenja otpadom kroz podržavanje aktivnosti uvođenja i poboljšanja odvojenog sakupljanja otpada te nabavom posebne opreme za isto. Projektom će se također izravno doprinijeti ciljevima Planova gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Grada Đurđevca i Općine Kalinovac u dijelu povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.

Najnoviji članci iz iste kategorije