Hrvatski institut za financije: EU fondovi u 2014.

U suradnji s HIF-om, PJR je organizirao seminar o EU fondovima u 2014. godini. Obrađivale su se sljedeće teme i područja:  Pravna osnova za korištenje strukturnih fondova (regulativa, okvir, pravilnici), ključni strateški dokumenti koje treba poznavati (Europe 2020), područja koja se mogu financirati sredstvima strukturnih fondova i kohezijskog fonda, koji su otvoreni natječaji, kako ih čitati, kako se prijaviti te što svaki EU projekt mora imati.

Najnoviji članci iz iste kategorije