Hrvatski institut za financije: EU fondovi u 2013.

HIF je u suradnji s PJR-om u dva navrata organizirao jednodnevne seminare o EU fondovima u 2013. godini. Prvi seminar na temu EU fondova bio je teorijskog karaktera, s naglaskom na razumijevanje prilika i načina slaganja projektnog prijedloga za mogućnosti koje se otvaraju ulaskom Hrvatske u EU sredinom 2013. za javni i privatni sektor, dok se drugi fokusirao na razvoj projekata.

Najnoviji članci iz iste kategorije