Hrvatski institut za financije: EU fondovi u 2013.

HIF je u suradnji s PJR-om u dva navrata organizirao jednodnevne seminare o EU fondovima u 2013. godini. Prvi seminar na temu EU fondova bio je teorijskog karaktera, s naglaskom na razumijevanje prilika i načina slaganja projektnog prijedloga za mogućnosti koje se otvaraju ulaskom Hrvatske u EU sredinom 2013. za javni i privatni sektor, dok se drugi fokusirao na razvoj projekata.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »