Hrvatski institut za financije: EU fondovi u 2013.

HIF je u suradnji s PJR-om u dva navrata organizirao jednodnevne seminare o EU fondovima u 2013. godini. Prvi seminar na temu EU fondova bio je teorijskog karaktera, s naglaskom na razumijevanje prilika i načina slaganja projektnog prijedloga za mogućnosti koje se otvaraju ulaskom Hrvatske u EU sredinom 2013. za javni i privatni sektor, dok se drugi fokusirao na razvoj projekata.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »